Sosyal Yaşamı Güvence Altına Alma Odaklı Yaklaşım

ETAN Hukuk Avukatlık & Danışmanlık Ofisi olarak; müvekkillerimize gerek aile ve boşanma hukukuna ilişkin gerekse de miras hukukuna ilişkin çeşitli hizmetler sağlamaktayız.  

Aile Hukukuna ilişkin hizmetlerimiz: 

 • Çekişmeli ve anlaşmalı boşanmada dava öncesi ve dava sürecin yönetilmesi, 
 • Yabancı mahkeme veyahut farklı resmi kurum kararlarının tanınması ve tenfizine ilişkin davalar, 
 • Mal rejimi davalarının takip edilmesi, (mal ayrılığı, mal ortaklığı, katılma alacağı davası…)
 • Velayet davalarının takip edilmesi, çocukla ilişkinin tesisiyle ilgili işlemler, 
 • Nafaka davalarının yürütülmesi,
 • Aile konutu ve uygulamaları hususlarında danışmanlık hizmeti sunulması,
 • Tedbir ve tazminat davalarının takip edilmesi,

Miras Hukukuna ilişkin hizmetlerimiz:

 • Vasiyetnamenin usulüne uygun hazırlanması ve imzalanması,
 • Miras paylaşım sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Vasiyetnamenin iptaline ilişkin davaların yürütülmesi,
 • Muris muvazaası/mirasçıdan mal kaçırma sebebiyle iptal davası işlemleri,
 • Hak ihlaline uğrayan mirasçı için tenkis davası,
 • Mirasçılık belgesinin iptaline ilişkin davalar ve denkleştirme davalarının takip edilmesi.