Teknolojik Gerekliliklere Ve Ihtiyaçlara Uygun Çözüm Odaklı Yaklaşım

ETAN Hukuk Avukatlık & Danışmanlık Ofisi olarak; kişisel verilerin korunması bağlamında müvekkillerimizin, karşılaşabilecekleri her türlü hukuki soru ve sorunda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. İşbu uyum sürecinde müvekkillerimize sunduğumuz hizmetler aşağıda yer almaktadır: 

  • Proje hazırlık aşaması ile şirket içi risklerin belirlenmesi,
  • Mevcut durum analizi yapılarak şirket içerisinde yer alan her birimde işlenen kişisel veri gruplarının tespit edilmesi ve Kişisel Veri Faaliyet Envanteri çıkarılması,
  • Tüm kişisel veri gruplarının halihazırda işlenme şekli göz önüne alınarak, ilgili kanun ve yönetmeliklere uyumlu hale getirilmesi, 
  • Kanun tarafından öngörülen Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yükümlülüğünün,  aydınlatma yükümlülüğünün, denetleme yükümlülüğünün ve veri güvenliği sağlanması için gerekli tedbirleri alma yükümlülüğünün yerine getirilmesi,
  • Verilerin işlenmesinden sorumlu personelin eğitilmesi.