Kapsamlı Hizmet Odaklı Yaklaşım

ETAN Hukuk Avukatlık & Danışmanlık Ofisi olarak; müvekkillerimize, Türk Medeni Kanun, Türk Borçlar Kanunu ve Kat Mülkiyeti Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, gayrimenkulün temin edilmesinde ve devam eden tüm aşamalarında hizmet vermekteyiz. Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku alanındaki hizmetlerimiz aşağıda yer almaktadır:

  • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi,
  • Gayrimenkul satım sözleşmesinin hazırlanması ve müzakeresi,
  • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmesi ve müzakeresi,
  • Tapu tescil ve iptal davalarının yürütülmesi, 
  • Kira sözleşmelerinin düzenlenmesi, müzakeresi, 
  • İpotek sözleşmelerinin düzenlenmesi, müzakeresi ve ipotek ihtilafından kaynaklı davalar,
  • İstihkak davalarının ve ortaklığın giderilmesi davalarının yürütülmesi,
  • Bina yönetimi, proje yönetimi ve daha birçok Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan doğan uyuşmazlıkların çözümü.