Çok Yönlü Yaklaşım

ETAN Hukuk Avukatlık & Danışmanlık Ofisi olarak; müvekkillerimizin iş ve sosyal güvenlik hukuku alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Türk İş Hukuku kapsamında çeşitli sektörlerden yerli veya yabancı işverenleri ve çalışanları temsil etmekteyiz. İş hukuku alanındaki faaliyetlerimiz aşağıdaki hususları kapsamaktadır:

İşveren müvekkillerimize verilen hizmetlerimiz:

 • Şirket işyeri yönetmeliklerin/politikalarının incelenmesi ve tadili,
 • Belirli/belirsiz süreli iş sözleşmelerinin oluşturulması,
 • Fesih ihbarı, uyarı yazıları ve ibra yazılarının düzenlenmesi,
 • İşe alım prosedürünün hukuki altyapısının oluşturulması, şirkete ilişkin insan kaynakları biriminin yapılandırılması,
 • Protokol ve ikale sözleşmesi hazırlanması,
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrası her türlü uyuşmazlığın çözümü hususunda danışmanlık ve avukatlık ihtiyacının karşılanması.

Çalışan konumunda olan bireysel müvekkillerimize verilen hizmetlerimiz:

 • İşe iade talebi ile ilgili dava sürecinin yönetilmesi,
 • İşçilik alacaklarının (bakiye ücret alacağı, fazla mesai ücret alacağı, yıllık izin ücreti alacağı …) tahsili ve ödenme sürecinin takibi,
 • İşçi sağlığı ve güvenliği, 
 • İş kazası meydana gelmesi durumunda doğacak tazminatların tahsili, 
 • SGK çalışma süresinin tespiti amacıyla hizmet tespit davası açılması, geçmişe dönük eksik yatırılan primlerin tamamlatılması.