BOŞANMA HALİNDE ŞİRKET HİSSELERİNİN EŞLERİN MALVARLIĞINA ETKİSİ

BOŞANMA HALİNDE ŞİRKET HİSSELERİNİN EŞLERİN MALVARLIĞINA ETKİSİ Evlilik birliğinin sona ermesi sonucunda, eşlerin malvarlığı tabi oldukları rejime göre tasfiye edilmektedir. İşbu malvarlığı içerisinde kimi zaman şirket hisseleri/payları yer almakta olup ilgili yazımız ile sizlere tasfiye ile şirket hisselerinin akıbetinden bahsedeceğiz.   Öncelikle belirtmek gerekir ki, eşlerden birinin şirket üzerinde sahip olduğu payı ister edinilmiş mallara…

Details

AYIPLI MAL KONUSUNDA TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

AYIPLI MAL KONUSUNDA TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI İlgili yazımız ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”)  kapsamında ayıplı mal ve tüketiciye bu konuda tanınan seçimlik haklardan kısaca bahsedeceğiz.   Ayıplı Mal 6502 Sayılı TKHK madde 8 uyarınca, “Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak…

Details

ÇAĞIMIZIN BİR GETİRİSİ E-TİCARET

ÇAĞIMIZIN BİR GETİRİSİ E-TİCARET Yaşadığımız dönemi, insanoğlunun gördüğü en hızlı değişime sahip olan dönem olarak tanımlamak pek de yanlış olmayacaktır. Teknolojinin çağımızın her alanında kullanılması ve özellikle iletişim ve internet teknolojilerinin durmaksızın gelişmesi nedeniyle her gün yeni bir kavram hayatlarımıza girmektedir. İletişim teknolojilerinin ve internet kullanımının hızla gelişmesi ile dünyada yeni bir ekonomik düzenin yaygınlaştığı…

Details

ŞAHIS ŞİRKETİ İLE LİMİTED ŞİRKET ARASINDAKİ FARKLAR

ŞAHIS ŞİRKETİ İLE LİMİTED ŞİRKET ARASINDAKİ FARKLAR Start-up, bizim bildiğimiz adıyla girişim şirketi, dinamik yapısı sayesinde hızlı adaptasyon kabiliyetine sahip ve değişkendir. Bu noktada sizin de girişiminiz için, özellikle hukuki anlamda değişken ve dinamik bir sistemde ilerlemeniz faydalı olacaktır. Bu yazımızda size limited şirket ile şahıs şirketi arasındaki farklılıkları özetleyecek, sizin kendi girişiminiz için daha…

Details

KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI “SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ veya ANONİM HALE GETİRİLMESİ”

KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI “SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ veya ANONİM HALE GETİRİLMESİ” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”)[1] 7 inci maddesinin üçüncü fıkrasında “Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.  Bu hüküm karşısında, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından hazırlanan “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya…

Details

COVİD-19 ve AKLA GELEN HUKUKİ SORULAR

COVİD-19 ve AKLA GELEN HUKUKİ SORULAR Geçtiğimiz 2019 yılı Aralık ayından beri ve fakat ülkemizde son 1 aydır gündemde olan Covid-19 yani Koronavirüs, Çin’in Wuhan şehrinde ilk kez ortaya çıkmış ve akabinde hızlı bir şekilde global bir salgın hastalık haline gelmiştir. 2 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (“DSÖ”) tarafından küresel risk seviyesi “yüksekten”, “çok…

Details

COVİD-19 ÖNCESİ YAPILAN MASRAFLARIN İADESİ

COVİD-19 ÖNCESİ YAPILAN MASRAFLARIN İADESİ İlk kez Çin’in Wuhan şehrinde 2019 Aralık ayında ortaya çıkan ve akabinde tüm dünyayı etkileyen Covid-19 yani Koronavirüs, 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (“DSÖ”) tarafından “pandemi” olarak ilan edilmiştir. Salgının bu derece hızlı yayılması ve öngörülemez can kayıpları yaşanması nedeniyle tüm ülkeler sıkı tedbirler almak zorunda kalmış ve…

Details

UZAKTAN EĞİTİM ZORUNLU MU? ÜCRETLERİN İADESİ MÜMKÜN MÜ?

UZAKTAN EĞİTİM ZORUNLU MU? ÜCRETLERİN İADESİ MÜMKÜN MÜ? Tüm dünyayı saran Koronavirüs salgını, standart gözetmeksizin tüm insanları etkilemeye devam etmekte iken; hepimizin aklında yer alan sorular da gittikçe artmaya başlamıştır. Bu sorulardan biri de uzaktan eğitim vermek zorunda kalan özel okullara yapılan ödemelerin iadesinin mümkün olup olmayacağıdır. İşbu bültenimiz ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)…

Details