Çözüm Odaklı Yaklaşım

ETAN Hukuk Avukatlık & Danışmanlık Ofisi olarak; yerli ve yabancı menşeili müvekkillerimizin Türkiye’deki faaliyetlerinin yapılandırılmasında başvurabileceği en iyi yolların tespit edilmesine yardımcı olmaktayız. Şirketler ve ticaret hukuku ile kurumsal yönetim hizmetlerimiz aşağıda yer almaktadır:

  • Yerli ve yabancı şirketlerin günlük olağan faaliyetlerine ilişkin danışmanlık sağlanması,
  • Aile şirketleri ve gelişmekte olan şirketlerin kurumsallaştırılması,
  • İş ve işletme kurulumu ve yönetim danışmanlığı,
  • Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, şirketin kurulması ve tescil edilmesi, tasfiyesi,
  • Pay devirleri, şirket birleşme ve devralma süreçlerinin yönetilmesi,
  • Ortaklar sözleşmesi ve ortaklar arası ilişkilerin kararlaştırılması,
  • Yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının yürütülmesi, sermaye artırım veya eksiltme işlemleri,
  • Haksız rekabetten doğan uyuşmazlıkların yürütülmesi,
  • Türkiye içinde veya dışında şubelerin ve irtibat bürolarının kurulması,
  • İflas, konkordato ve iflasın ertelenmesi.